I’ve been in a garden so nice and free A no sorrow garden but sorrow I see

I’ve been in a garden
so nice and free
A no sorrow garden
but sorrow I see

I see it in their eyes
I see it in their soul
Sorrow of might
Sorrow of gold

What I saw in that garden
I’ll never forget
The beauty of freedom
in a dragons nest

Digtet er skrevet et par år efter min første rejse til Kina i 1994, så det har nogle år på bagen :-).

  Kina